Bilateral Paroxysmal Hemicrania

Litteratur

Behandling

Indometacin Actavis

Dosering, barn över 14 år

Initial dose: 25 mg orally 2 or 3 times a day

Licensansökan

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Forskrivning/Licens/Licensansokan/